จดโดเมน

เริ่มจากการตรวจสอบว่าโดเมนที่คุณต้องการนั้นว่างอยู่หรือไม่

www.
TLD ค่าจดใหม่ (1 ปี) ค่าย้ายโดเมน (1 ปี) ค่าต่ออายุ (1 ปี)
.com 450.00 บาท 450.00 บาท 450.00 บาท
.net 540.00 บาท 540.00 บาท 540.00 บาท
.asiasale! 740.00 บาท 740.00 บาท 740.00 บาท
.biz 690.00 บาท 900.00 บาท 900.00 บาท
.blacksale! 1482.00 บาท 1482.00 บาท 1482.00 บาท
.click 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
.cloud 782.00 บาท 782.00 บาท 782.00 บาท
.bluesale! 775.00 บาท 945.00 บาท 945.00 บาท
.cosale! 1030.00 บาท 1030.00 บาท 1030.00 บาท
.coffee 1029.00 บาท 1029.00 บาท 1029.00 บาท
.cooking 1387.00 บาท 1387.00 บาท 1387.00 บาท
.designsale! 1645.00 บาท 1645.00 บาท 1645.00 บาท
.info 900.00 บาท 900.00 บาท 900.00 บาท
.org 662.00 บาท 662.00 บาท 662.00 บาท
.photographysale! 940.00 บาท 1000.00 บาท 1000.00 บาท
.storesale! 2018.00 บาท 2018.00 บาท 2018.00 บาท
.spacesale! 890.00 บาท 890.00 บาท 890.00 บาท
.tech 2364.00 บาท 2364.00 บาท 2364.00 บาท
.wiki 1330.00 บาท 1330.00 บาท 1330.00 บาท
.me 930.00 บาท 930.00 บาท 930.00 บาท
.today 1115.00 บาท 1115.00 บาท 1115.00 บาท
.io 1680.00 บาท 2650.00 บาท 2650.00 บาท

Powered by WHMCompleteSolution