จดโดเมน

เริ่มจากการตรวจสอบว่าโดเมนที่คุณต้องการนั้นว่างอยู่หรือไม่

www.
TLD ค่าจดใหม่ (1 ปี) ค่าย้ายโดเมน (1 ปี) ค่าต่ออายุ (1 ปี)
.com 404.00 บาท 404.00 บาท 404.00 บาท
.net 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
.asiasale! 730.00 บาท 730.00 บาท 730.00 บาท
.biz 470.00 บาท 475.00 บาท 470.00 บาท
.blacksale! 1482.00 บาท 1482.00 บาท 1482.00 บาท
.click 369.00 บาท 369.00 บาท 369.00 บาท
.cloud 782.00 บาท 782.00 บาท 782.00 บาท
.bluesale! 494.00 บาท 494.00 บาท 494.00 บาท
.cosale! 1030.00 บาท 1030.00 บาท 1030.00 บาท
.coffee 1029.00 บาท 1029.00 บาท 1029.00 บาท
.cooking 988.00 บาท 988.00 บาท 988.00 บาท
.designsale! 1645.00 บาท 1645.00 บาท 1645.00 บาท
.info 410.00 บาท 410.00 บาท 410.00 บาท
.org 449.00 บาท 449.00 บาท 449.00 บาท
.photographysale! 700.00 บาท 700.00 บาท 700.00 บาท
.storesale! 2018.00 บาท 2018.00 บาท 2018.00 บาท
.spacesale! 298.00 บาท 298.00 บาท 298.00 บาท
.tech 1647.00 บาท 1647.00 บาท 1647.00 บาท
.wiki 947.00 บาท 947.00 บาท 947.00 บาท
.me 930.00 บาท 930.00 บาท 930.00 บาท
.today 800.00 บาท 800.00 บาท 800.00 บาท

Powered by WHMCompleteSolution